SANAT FELSEFESİ TARTIŞMALARI
Mehmet Akkaya

Sosyal gerçekliğin en temel kütlesini sınıf dinamiği meydana getirir. Dolayısıyla sınıfsallığı paranteze alan ya da onu tümden yok sayan epistemolojilerin gerçeği yansıttığından söz edilemez. Her sanat anlayışının ontolojisi, bir sınıfın gerçekliğine karşılık gelir; epistemolojisi ise bu ontoloji ile diyalektik ilişki içerisinde kurulur. Bu yüzden sınıflarüstü, toplumlar üstü ya da insanüstü bir sanatın varlığı söz konusu değildir. Sanat, sınıfa gönderme yaptığı için zorunlu olarak sınıf savaşımına da işaret eder. Savaş koşullarında sanat, bir yandan sınıf mücadelesinin “estetik araçlarla” sürdürülmesi anlamına gelir. Bir yandan da fiziksel açıdan sıkıştırılmış, kıstırılmış veya tutsak alınmış geniş insan yığınlarının nefes aldıkları bir pencere işlevi görür.