Betül Çotuksöken

26 Ağustos 1950″de İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Kız Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1972). Petrus Abelardus’un Ahlak Anlayışı başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Mermi Uygur’un yönetiminde hazırladı (1984). 1987 yılında yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1996 yılında da profesör oldu. Çalışmaları büyük ölçüde Batı Ortaçağı felsefesiyle ilgili olan Betül Çortuksöken, yaklaşık yirmi yıldır, bilgi ve dil felsefesinin temel sorunlarıyla uğraşıyor, özellikle felsefenin ne’liği ya da ne olduğu konusunda çalışmalar yapıyor. 1998 yılından beri çalışma alanlarına insan haklarının felsefi temellerini ekledi. Bu konuda çeşitli projelere katıldı, farklı düzeylerde eğitim verdi. 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi’nde 2004 yılında Felsefe Bölümü’nü kurdu. Türkiye Felsefe Kurumu

Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Betül Çotuksöken aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe Komitesi